Enter your keyword

Vzdělávací kurz Mezinárodní podnikání

Vzdělávací kurz Mezinárodní podnikání

Vzdělávací kurz Mezinárodní podnikání 2017 je vhodný jak pro stávající studenty vysokých škol, tak i pro uchazeče o studium jako příprava k přijímajícímu řízení na vysokých školách. Daný kurz byl zahájen 16. ledna 2017. Stanovená délka studia činí 1 kalendářní rok.
Vzdělávací kurz je členěn do 6 bloků (každý blok trvá 2 měsíce) včetně výuky dvou cizích jazyků (angličtina a čeština) a dalších odborných předmětů v souladu s předmětnou tematikou. Každý blok bude ukončen testovým zadáním k probrané látce. Výsledek testového hodnocení nesmí být nižší než 60 %.
K úspěšnému ukončení tohoto vzdělávacího kurzu a obdržení osvědčení je nutno:

  • úspěšně absolvovat testové hodnocení po ukončení každého bloku;
  • prezence na výuce nejméně 70 %;
  • včasná a plná úhrada ceny kurzu.