Enter your keyword

Studijní programy a kurzy

EKONOMIKA A MANAGEMENT

FAKULTA

Management
Finanční management
Management turizmu

MARKETING A PUBLIC RELATIONS

FAKULTA

Marketing
Public Relations

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

FAKULTA

Mezinárodní vztahy
Mezinárodní obchod

PRÁVO

FAKULTA

Mezinárodní právo
Obchodní právo

PSYCHOLOGIE

FAKULTA

Psychologie

REKVALIFIKAČNÍ

KURZY

Management
Marketing
Mezinárodní podnikání

REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Trh práce je velice dynamický. Některé profese zanikají, jiné vznikají, poptávka po některých profesích se snižuje, u jiných profesí se poptávka naopak zvyšuje. Každý člověk se proto v průběhu produktivního věku může dostat do situace, kdy se v oboru své profese již nemůže na trhu práce uplatnit. Musí svou profesi změnit nebo si kvalifikaci zvýšit. V tomto případě může pomoci rekvalifikace.

CO JE REKVALIFIKACE?

Rekvalifikace je nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, který slouží k získání nové kvalifikace nebo ke zvýšení, rozšíření či prohloubení již dosažené kvalifikace. Pomocí rekvalifikace je možné si také kvalifikaci udržovat nebo obnovovat. Pomocí rekvalifikace může získat kvalifikaci i fyzická osoba, která žádnou kvalifikaci nezískala.
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat praktické znalosti a dovednosti. Tým lektorů poskytne posluchačům ucelený přehled z oblastí – manažerské dovednosti, komunikace, osobní rozvoj, marketing, podnikání, psychologie, ekonomie a právo.
Co Vám kurz přinese:

  • seznámíte se s metodami, postupy a zásadami managementu a s problematikou manažerských stylů;
  • získáte znalosti z oblasti verbální a neverbální komunikace, budete rozvíjet komunikační dovednosti, které jsou pro úspěšného manažera nezbytné;
  • pochopíte zásady mezinárodního podnikání;
  • seznámíte se s metodami marketingu;
  • budete se orientovat v oblastech personalistiky; ekonomie, psychologie a práva;
  • získáte certifikát o ukončení kurzu.

Délka studia je 1 rok.

JAZYKOVÉ KURZY

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Metropol, s.r.o. byla oficiálně zapsána do školského rejstříku MŠMT ČR dne 23. 11. 2010 s účinností ode dne 1. 1. 2011 – viz Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 19 253/2010-21. Dlouho před tím však již existovala jako neformální sdružení pedagogů – učitelů jazyků, humanitních a přírodovědných předmětů, které spojoval zájem o výuku a její metodiku.
Vzhledem k současným nárokům globalizovaného světa na každého z nás (zejména na odbornost a jazykové vybavení), se vedení školy rozhodlo neformální sdružení institucionalizovat a zájem profesionálních pedagogů o výuku spojit s poptávkou veřejnosti po jazykovém, humanitním a přírodovědném vzdělání. Naše škola tedy širokému okruhu zájemců nabízí v prvé řadě jazykové vzdělávání (zejména AJ, NJ, RJ, ČJ pro cizince a dalších jazyků) a dále podporu při studiu humanitních a přírodovědných oborů formou jazykových a vzdělávacích kurzů.
Všichni naši lektoři jsou vysokoškolsky erudovaní pedagogové – učitelé cizích jazyků, kteří se mohou pochlubit nejen perfektní znalostí jazyků, ale také i mnohaletou pedagogickou praxí.   Pro správné zařazení klienta do optimálního kurzu uvedení lektoři provádějí specializované přezkušovaní.