Enter your keyword

Pro studenty

AKADEMICKÝ ROK

2018/2019

 • zimní semestr 2019/2020 začína dne 1.10.2019 a trvá 5 měsíců do 1.03.2020;
 • letní semestr 2019/2020 začíná dne 1.03.2020, a rovněž trvá 5 měsíců 1.08.2020;
 • letní (zkrácený) semestr trvá jenom 3 měsíce od 1.06.2020 do 1.09.2020 a studenti ho můžou využívat dle vlastního uvážení.

Každý semestr se skládá z přednášek, seminářů, samostatné práce studentů a závěrečných zkoušek.
Závěrečné zkoušky se konají na konci semestru a to ve formě testů či ústního zkoušení dle stanovených požadavků vyučujícího.
Výuka se uskutečňuje dle individuálního studijního plánu.
Veškeré podrobnější informace ohledně studijního procesu se zasílají studentům na osobní e-mail nebo jsou k dispozici na studijním oddělení školy.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Prostřednictvím výběrové komise uchazeč může podat přihlášku ke studiu na libovolnou fakultu v rámci International Business Institute, a rovněž získat odbornou konzultaci ohledně volby fakulty a studijního oboru.
Naší snahou je, aby získání informaci, potřebných pro Vaše rozhodnuti, bylo maximálně dostupné a užitečné, a proces přijetí ke studiu byl jednoduchý a nevyžadoval vysokou časovou náročnost.

DOKLADY K PŘIJÍMACÍMU POHOVORU

 • kopie OP (u cizinců kopie pasu a povolení k pobytu na území ČR);
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (pro Bc. studium), nebo vysokoškolského diplomu (pro Mgr. studium);
 • 4 pasové fotografie;
 • přihláška ke studiu;
 • kopie dokladu o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

CENOVÉ PODMÍNKY

Výše školného je garantována po celou standardní dobu (nepřerušeného) studia s tím, že student hradí každý započatý akademický rok.
Aktuální ceník školného bude zaslán na vyžádání.

SLEVY A VÝHODY

 • osoby se 3 a víc dětmi;
 • hendikepované;
 • uchazeče přijaté ke studiu ve skupině 3 a více lidi.

DÁLKOVÉ STUDIUM

Naše škola nabízí možnost získat bakalářské, magisterské vzdělání nebo absolvovat rekvalifikační kurz a získat diplom nebo certifikát soukromé vzdělávací instituce. Pokud bydlíte či dlouhodobě pobýváte v zahraničí, ale při to chcete získat evropské vysokoškolské vzdělání – dálkové studium je ideální řešení. Přední experti v oblasti vzdělávání tvrdí, že právě dálkové studium je nejefektivnějším druhem studia. Takové tvrzení vědců má své opodstatnění! Získávat znalosti v rámci dálkové formy studia v podstatě můžete kdykoli v průběhu dne, jelikož není tajemstvím, že mozková aktivita u některých jedinců je výší ráno, u jiných zase večer, někteří jedinci lépe vnímají audio materiály, jiní zase dávají přednost čtení – dálkové studium na IBI je schopno uspokojit ty nejnáročnější potřeby studentů. Proto je třeba studovat v době maximálně efektivní pro vás.
Jiní odbornici zase tvrdí, že hlavním přínosem dálkového studia je, že studijní materiál je možno opakovat mnohokrát a tím pádem lépe si ho zapamatovat. Velká spousta vysokých škol v dnešní době nabízí dálkové studium a není se čemu divit: za současných ekonomických podmínek mladí odbornici jsou nuceni studovat a pracovat současně, aby mohli získat nové znalosti společně s pracovními zkušenostmi. Pro ty co chtějí kombinovat studium na vysoké škole a vlastní kariéru, dálkové studium představuje ideální možnost pro dosažení stanovených cílů.
Která vysoká škola nabízí opravdu kvalitní dálkové studium? Odpověď na tuto otázku naleznete na různých studentských fórech, webové stránky hodnocení jednotlivých škol, nebo při osobní návštěvě vybrané školy, kde získáte veškeré potřebné informace. Nicméně, není dostačující spoléhat pouze na nestranné zdroje – na praxi, získat vlastní názor můžete jenom v případě bezprostředního kontaktu s danou konkrétní situaci.

CO ZAHRNUJE DÁLKOVÉ STUDIUM?

Přizpůsobili jsme naše vzdělávací programy elektronické formě vzdělávání: máte možnost samostatně pracovat se studijními materiály, poslouchat přednášky v audio či video formátů, zapojit se do interaktivních seminářů s lektorem, nebo ostatními studenty. Abyste získali vzdělání dálkovým způsobem, stačí jen mít počítat a připojení na internet.

NĚKOLIK DALŠÍCH VÝHOD DÁLKOVÉHO STUIDIA

Máte možnost získat vysokoškolské vzdělání i přesto, že se nacházíte v zahraničí nebo na cestách. Nálady na dálkové studium jsou podstatně nižší v porovnání se standartním prezenčním studiem. Dálkové studium se vyznačuje flexibilním rozvrhem a žádosti o přijetí ke studiu jsou přijímaný celoročně.
Určitě jste již slyšeli názor, že získat kvalitní vysokoškolské vzdělání dálkově je téměř nemožné, že forma studia online nedovoluje získat potřebný objem znalosti. Nicméně, právě dálkové studium je maximálně orientováno na praktickou stránku věci: student pravidelně získává akademické znalosti, které může ihned aplikovat v praxi, namísto toho, aby trávil svůj čas účasti na přednáškách a seminářích denního studiu.
Samozřejmě, my nechceme vytvářet konkurenci mezi klasickým prezenčním studiem na vysoké škole a studiem online – každý student má právo si vybrat vlastní cestu.