Enter your keyword

O nás

International Business Institute s.r.o. je soukromé vzdělávací zařízení v Praze, vykonávající svou činnost na základě příslušného živnostenského oprávnění a statutu.
IBI nabízí studium soukromých bakalářských a magisterských studijních programů. Po ukončení studia vzdělávacího programu a za předpokladu absence finančních či akademických dluhů, student obdrží soukromý (nestátní) diplom IBI. Zájemci o studium mají možnost vybírat z velkého množství nejvíc žádoucích oboru studia v záložce „Fakulty a obory“.

IBI NABÍZÍ

Možnost současně studovat akreditované studijní programy partnerských zahraničních vysokých škol, aby každý student měl na výběr z následujících možnosti:

 • studium dle programu dvojitých diplomů (akceptace);
 • studium paralelních studijních programů (dva studijní programy).

V rámci své vědecké a výzkumné činnosti IBI dále nabízí:

 • uspořádání odborných seminářů;
 • vzdělávací turizmus;
 • poradenství v oblasti vzdělávání;

ORGÁNY IBI

 1. Ředitel IBI
 2. Rektor (funkční období 5 let)
 3. Děkan (zodpovědný za studijní záležitosti)
 4. Vedoucí odděleni (oddělení mezinárodních vztahů, oddělení finanční, oddělení právní aj.)
 5. Sekretariát děkanátu
 6. Regionální zástupci IBI

NAŠE BUDOUCÍ PLÁNY A VIZE

 • získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro bakalářské a magisterské studijní programy;
 • získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro rekvalifikační kurzy (Management, Marketing aj.);
 • prohloubit a rozšířit spolupráci se zahraničními partnerskými vysokými školami;
 • nadále spolupracovat s předními odborníky z vědecké a podnikatelské sféry;
 • rozšiřovat síť regionálních zástupců po celém světě.

VÝHODY IBI

 • zápis ke studiu se uskutečňuje po celý rok;
 • distanční studium/on-line;
 • individuální přístup ke každému studentovi;
 • sytém slev a výhod platby školného;
 • možnost přijetí ke studiu on-line;
 • nabízíme pomoc studentům při hledání práce;
 • možnost studia dle individuálního studijního plánu v urychleném termínu;
 • zápis do studia bez přijímacích zkoušek;
 • fixní cena školného po celou dobu studia;
 • poradenství pro studenty v právních a administrativních otázkách.
IMG_4760